Šeit var aplūkot 2017. gada Bērnu žūrijas bibliotēku karti: Bērnu žūrijas 2017 bibliotēkas Latvijā

Šeit var aplūkot 2015. gada Bērnu žūrijas rezultātus: Bērnu žūrija 2015 interaktīvi rezultāti

Vairāk informācijas par Bērnu žūriju meklējiet Lasāmkokā!