Šeit var arī aplūkot 2015. gada Bērnu žūrijas rezultātus: Bērnu žūrija 2015 interaktīvi rezultāti

Vairāk informācijas par Bērnu žūriju meklēt Lasāmkokā!